Polityka Cookie i RODO

Polityka Prywatności serwisu Parkingi.pl, ostatnia aktualizacja: 10 listopada 2022 r.

 

 1. Polityka prywatności 

 

 1. Niniejszy dokument to polityka prywatności strony internetowej działającej pod adresem url: www.parkingi.pl. Operator witryny internetowej i administrator danych osobowych zostali zarejestrowani zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie dane zebrane za pośrednictwem Elopark są ograniczone na potrzeby konkretnego, wyraźnego i zgodnego z prawem celu świadczenia usług.

 2. Niniejsza Polityka prywatności została ustanowiona zgodnie z RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - UE 1995/46 i UE 2016/679). Niniejsze zasady mają na celu przekazanie Użytkownikowi a) informacji, które zbieramy na jego temat; b) informacji co do sposobu wykorzystania zbieranych przez nas informacji; c) informacji co do sposobu udostępniania zbieranych przez nas informacji; d) informacji co do sposobu przechowywania i zabezpieczania zbieranych przez nas informacji; e) informacji co do sposobu uzyskiwania dostępu do informacji i ich kontrolowania; f) informacji co do sposobu przekazywania informacji, które zbieramy na całym świecie; g) innych ważnych informacji dotyczących prywatności.

 3. Niniejsza Polityka prywatności obejmuje informacje, które gromadzimy na temat Użytkownika podczas korzystania przez niego z naszych produktów lub usług lub w inny sposób w czasie interakcji z nami, o ile nie zostanie wyświetlona inna polityka. Słowa ,,Elopark", ,,Administrator", ,,my" i ,,nam/nas" odnoszą się do administratora witryny. Oferujemy usługi obejmujące system rezerwacji miejsc parkingowych przy lotniskach. Wszystkie te usługi wraz z innymi naszymi produktami i witrynami w niniejszym dokumencie wymienione są jako ,,Usługi". Warunki wykorzystane w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności odpowiadają naszym Warunkom.

 4. Niniejsza Polityka obejmuje również opcje dostępne dla Użytkownika dotyczące wykorzystania przez nas informacji o użytkownikach. Opcje Użytkownika obejmują sposób, w jaki Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec określonych sposobów wykorzystania informacji o użytkownikach oraz sposób uzyskiwania dostępu do określonych informacji o Użytkownikach i ich aktualizacji. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z treścią niniejszej Polityki, nie może on uzyskiwać dostępu do naszych Usług ani korzystać z nich ani wchodzić w interakcje z innymi aspektami naszej działalności.

 5. W przypadku świadczenia usług na podstawie umowy z organizacją, organizacja ta kontroluje informacje przetwarzane w celu świadczenia Usługi.

 

 1. Zbieranie informacji

 

 1. Możemy zbierać i przetwarzać informacje o Użytkowniku, gdy Użytkownik nam je przekazuje, gdy korzysta z naszych Usług i gdy inne źródła nam je udostępniają, zgodnie z poniższym opisem. 

 2. Zbieramy informacje o Użytkowniku, gdy są one przez niego wprowadzane w ramach Usług lub gdy Użytkownik w inny sposób bezpośrednio nam je przekazuje, zgodnie z dalszym opisem poniżej.

 3. Zbieramy dane na konkretne, wyraźne i zgodne z prawem potrzeby Usług rezerwacji miejsc parkingowych. Mogą to być dane osobowe, dane kontaktowe i/lub odpowiednie dane na potrzeby rezerwacji i/lub dowolnego dokumentu zgłoszeniowego/aplikacji. Wszelkie przesłane dane mogą być wzajemnie porównywane z innymi możliwościami/na potrzeby innych możliwości w ramach naszej oferty Usług. W takim przypadku Użytkownik zawsze będzie powiadamiany o takiej aktywności. Nie prosimy o żadne dane dotyczące rasy, płci, religii, seksualności i/lub osobistych przekonań ani ich nie zbieramy. Wszelkie tego rodzaju przekazane nam informacje nie będą brane pod uwagę ani przechowywane. Jeśli Użytkownik uzna, że żądanie przekazania danych jest nieuzasadnione, prosimy o natychmiastowe powiadomienie nas o tym fakcie, abyśmy mogli dokonać analizy i w razie potrzeby umotywować lub zmodyfikować żądanie. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich przesłanych danych.

 4. Zbieramy informacje o Użytkowniku podczas rejestracji, tworzenia lub modyfikacji profilu przez Użytkownika, ustawiania preferencji, logowania lub składania dokumentu zgłoszeniowego/ aplikacji, żądań lub zakupów za pośrednictwem Usług, np.: podczas rejestracji w ramach Usług Użytkownik podaje dane kontaktowe oraz, w niektórych przypadkach, informacje rozliczeniowe. Można także dodać informacje szczegółowe do informacji zawartych w profilu, które mają być wyświetlane w ramach naszych Usług. Po wybraniu ustawień w ramach Usług monitorujemy preferencje Użytkownika.

 5. Usługi obejmują produkty Elopark, z których korzysta Użytkownik, w ramach których zbieramy i przechowujemy treści, które są publikowane, wysyłane, odbierane i udostępniane przez Użytkownika. Treści te zawierają wszelkie informacje o Użytkowniku, które zdecyduje się on przekazać. Treść obejmuje również pliki i łącza przesyłane w ramach Usług. Jeśli Użytkownik korzysta z wersji Usług serwera lub centrum danych, nie udostępniamy, nie przechowujemy, nie przesyłamy, nie odbieramy ani nie gromadzimy informacji o Użytkowniku (w tym jego treści), z wyjątkiem ograniczonej liczby przypadków, gdy zezwala na to administrator: zbieramy opinie przekazywane bezpośrednio nam przez Użytkownika za pośrednictwem produktu oraz; zbieramy treści przy użyciu technik analitycznych, które przetwarzają, filtrują lub w inny sposób przeszukują informacje w celu wykluczenia danych, które mogą zidentyfikować użytkownika lub jego organizację, a także zbieramy dane dotyczące sposobu interakcji Użytkownika z funkcjami w ramach Usług i korzystania z nich. Administratorzy serwerów i centrów danych mogą wyłączyć możliwość gromadzenia tych informacji w ramach Usług za pośrednictwem ustawień administratora lub uniemożliwić udostępnianie nam tych informacji, blokując transmisję na poziomie sieci lokalnej.

 6. Usługi obejmują również strony internetowe będące naszą własnością lub przez nas obsługiwane. Zbieramy inne treści przesyłane przez Użytkownika tym stronom internetowym, które obejmują media społecznościowe lub witryny sieci społecznościowych obsługiwane przez nas, np.: Użytkownik przekazuje nam treści, gdy przekazuje nam opinie lub gdy uczestniczy w interaktywnych funkcjach, promocjach i aktywnościach.

 7. Usługi obejmują również nasze wsparcie techniczne, w ramach którego Użytkownik może zdecydować się na przesłanie informacji dotyczących problemu z daną Usługą. Niezależnie od tego, czy Użytkownik otwiera formularz kontaktowy, rozmawia bezpośrednio z jednym z naszych przedstawicieli, czy też w inny sposób z nami współpracuje, zostanie on poproszony o podanie informacji kontaktowych, podsumowanie problemu, a także przekazanie innych dokumentów, zrzutów ekranu lub informacji, które mogłyby pomóc w rozwiązaniu danej kwestii.

 8. Zbieramy określone informacje dotyczące płatności i rozliczeń podczas rejestracji w przypadku niektórych Usług płatnych, np.: w tym o podanie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych, po dokonaniu rejestracji. Można również podać informacje dotyczące płatności, takie jak dane karty płatniczej, które zbieramy za pomocą bezpiecznych usług przetwarzania płatności.

 9. Zbieramy anonimowe i niespersonalizowane informacje o Użytkowniku podczas korzystania przez niego z naszych Usług, w tym przeglądania naszych stron internetowych i podejmowania określonych działań w ramach Usług.

 10. Zbieramy informacje o Użytkowniku podczas odwiedzania przez niego naszych Serwisów (Usług) i interakcji z nimi. Informacje te mogą obejmować używane funkcje, łącza, w które klika Użytkownik, często używane terminy wyszukiwania oraz sposób interakcji i przedmiot interakcji w ramach Usług. Gromadzone przez nas informacje na temat korzystania z Usług przez Użytkownika ograniczają się do danych o sekwencji uruchamianych łączy (clickstream) w zakresie interakcji Użytkownika z funkcjami Usług i korzystania z nich. Administratorzy serwerów i centrów danych mogą wyłączyć możliwość gromadzenia tych informacji w ramach Usług za pośrednictwem ustawień administratora lub uniemożliwić nam udostępnianie tych informacji, blokując transmisję na poziomie sieci lokalnej.

 11. Zbieramy informacje na temat komputera, telefonu, tabletu lub innych urządzeń używanych przez Użytkownika celem uzyskania dostępu do Usług. Informacje o tym urządzeniu są ograniczone do urządzenia i typu połączenia. Używamy adresu IP i/lub preferencji kraju Użytkownika, aby przybliżyć jego lokalizację na potrzeby anonimowych analiz. Administratorzy serwerów i centrów danych Usługi mogą wyłączyć możliwość gromadzenia tych informacji za pośrednictwem ustawień administratora lub uniemożliwić nam udostępnianie tych informacji, blokując transmisję na poziomie sieci lokalnej.

 12. Elopark i nasi partnerzy zewnętrzni, tacy jak nasi partnerzy w zakresie reklamy i analizy, używają plików cookie i innych technologii śledzenia (np. sygnałów nawigacyjnych (web beacons), identyfikatorów urządzeń i pikseli) w celu zapewnienia funkcjonalności i rozpoznania Użytkownika przez różne Usługi i urządzenia.

 13. Otrzymujemy informacje o Użytkowniku od innych użytkowników Usług, w ramach usług zewnętrznych, od naszych spółek powiązanych oraz od naszych partnerów biznesowych i partnerów dystrybucyjnych.

 14. Elopark wykorzystuje źródła zewnętrzne do zbierania informacji dostarczonych przez Użytkownika tym źródłom. Źródła zewnętrzne mogą obejmować strony internetowe innych firm. Źródła zewnętrzne mogą dostarczać informacje o Użytkowniku podczas przesyłania treści za pośrednictwem ich Usług. Otrzymujemy również adres e-mail Użytkownika od innych użytkowników Usług, którzy go udostępniają, aby zaprosić Użytkownika do korzystania z Usług. Administrator może podać dane kontaktowe Użytkownika, gdy wyznaczy go jako osobę kontaktową ds. rozliczeń lub kontaktów technicznych na koncie firmy Użytkownika.

 

 1. Wykorzystanie informacji

 

 1. Sposób korzystania zgromadzonych przez nas informacji zależy częściowo od tego, z jakich Usług korzysta Użytkownik, w jaki sposób z nich korzysta oraz od preferencji nam przekazanych. Poniżej przedstawiono konkretne cele w związku z którymi wykorzystujemy informacje, które zbieramy na temat Użytkownika.

 2. Gromadzimy i przechowujemy dane w określonych, wyraźnych i uzasadnionych celach. Określone, wyraźne i uzasadnione cele obejmują bieżące korzystanie z naszych Usług. Wszelkie przetwarzane dane są przechowywane do natychmiastowego wykorzystania, a na wszelkie zgłoszenia lub żądania odpowiedzi udzielane są w terminie 30 dni od ich otrzymania. Informacje przechowywane są przez cały czas trwania określonego, wyraźnego i zgodnego z prawem celu. Po wygaśnięciu celu możemy przechowywać dane do celów analitycznych i/lub marketingowych. Cele marketingowe są aktywowane dopiero po uzyskaniu wyraźnej zgody. Udostępnianie danych na potrzeby usług rezerwacyjnych odbywa się za wyraźną zgodą Użytkownika.

 3. Informacje o Użytkowniku są wykorzystywane do świadczenia Usług Użytkownikowi, w tym do przetwarzania korespondencji, uwierzytelniania Użytkownika podczas logowania, zapewnienia mu pomocy technicznej oraz obsługi i utrzymania Usług. Nasze Usługi obejmują również specjalne funkcje, które pozwalają na dostosowanie do wymogów Użytkownika i poprawę możliwości skutecznej współpracy z innymi osobami poprzez automatyczną analizę działań w celu zapewnienia wyników wyszukiwania, kanałów aktywności, powiadomień, połączeń i zaleceń, które są dla niego najbardziej właściwe, np.: możemy użyć określonego miejsca zamieszkania i rodzaju działalności Użytkownika, aby przesłać wyniki wyszukiwania, które według nas są istotne dla wyszukiwania lub żądania Użytkownika. Wykorzystujemy również informacje o Użytkowniku w celu nawiązania kontaktu z innymi użytkownikami, którzy poszukują informacji w danym obszarze. Możemy użyć domeny poczty elektronicznej, aby uwzględnić powiązanie Użytkownika z określoną organizacją lub branżą w celu dostosowania treści i doświadczeń uzyskiwanych przez Użytkownika w naszych witrynach internetowych. W przypadku korzystania z wielu Usług, łączymy informacje o Użytkowniku i jego działalności, aby zapewnić zintegrowane doświadczenie, takie jak umożliwienie Użytkownikowi wyszukiwania informacji w ramach jednej Usługi podczas wyszukiwania informacji korzystając z innej Usługi lub prezentowania istotnych informacji o produktach podczas użytkowania naszych stron internetowych.

 4. Zawsze szukamy sposobów na ulepszenie naszych Usług by były jeszcze szybsze, bardziej bezpieczne, zintegrowane i użyteczne dla Użytkownika. Wykorzystujemy zbiorowe doświadczenia dotyczące sposobu korzystania z naszych Usług i informacji zwrotnych przekazywanych nam bezpośrednio, aby rozwiązywać problemy oraz określać trendy, sposoby wykorzystania, działania i obszary integracji i poprawy Usług. Automatycznie analizujemy i pogłębiamy analizę często używanych fraz wyszukiwania, aby poprawić dokładność i przydatność sugerowanych tematów, które są automatycznie wypełniane podczas korzystania z funkcji wyszukiwania. W niektórych przypadkach wykorzystujemy nowo zdobytą wiedzę w obrębie naszych Usług, aby ulepszyć i rozwinąć podobne funkcje lub lepiej zintegrować usługi, z których korzysta Użytkownik. Testujemy i analizujemy niektóre nowe funkcje z niektórymi użytkownikami przed wprowadzeniem danej funkcji wszystkim użytkownikom.

 5. Informacje kontaktowe Użytkownika są wykorzystywane do wysyłania wiadomości transakcyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej i w ramach Usług, w tym do potwierdzania żądań i/lub zakupów, przypominania o wygaśnięciu subskrypcji, odpowiadania na komentarze, pytania i prośby Użytkownika, zapewnienia obsługi klienta oraz wysyłania powiadomień technicznych, aktualizacji, alertów zabezpieczeń i wiadomości o charakterze administracyjnym. Zapewniamy również odpowiednio dopasowaną komunikację w oparciu o aktywność i interakcje z nami. Możemy również wysyłać Użytkownikowi wiadomości w trakcie poznawania przez niego danej Usługi, aby pomóc mu w sprawnym korzystaniu z niej. Wiadomości te stanowią część Usług, a w większości przypadków nie można z nich zrezygnować. Jeśli opcja rezygnacji jest dostępna, można ją znaleźć w samej wiadomości.

 6. Wykorzystujemy dane kontaktowe Użytkownika oraz informacje o sposobie korzystania z Usług w celu wysyłania wiadomości o charakterze informacyjnym oraz/lub promocyjnym, które mogą być dla Użytkownika interesujące, w tym pocztą elektroniczną oraz poprzez wyświetlanie reklam Elopark na stronach internetowych i w aplikacjach innych firm, a także na platformach takich jak Facebook, Instagram i Google. Informacje te mają na celu zwiększenie zaangażowania i maksymalne wykorzystanie Usług, w tym w zakresie informacji na temat nowych funkcji, próśb o ankietę, biuletynów i wydarzeń, które według nas mogą być interesujące dla Użytkownika. Komunikujemy się również w związku z nowymi ofertami usług, promocjami, aktualizacjami informacji i/lub konkursami.

 7. Informacje Użytkownika są wykorzystywane do rozwiązywania problemów technicznych, odpowiadania na prośby o pomoc, analizowania informacji o awariach oraz w celu naprawy i ulepszania Usług. Dla bezpieczeństwa i ochrony: Informacje o Użytkowniku i Usługach Użytkownika są wykorzystywane do weryfikacji kont i aktywności /działań, monitorowania działań podejrzanych lub o charakterze oszukańczym oraz do identyfikacji naruszeń dotyczących Usług.

 8. Aby chronić nasze uzasadnione interesy gospodarcze i prawa: w przypadkach, w których jest to wymagane przez prawo lub gdy uważamy, że jest to konieczne do ochrony naszych praw, interesów i interesów innych osób, wykorzystujemy informacje o Użytkowniku w związku z roszczeniami prawnymi, w zakresie zgodności z przepisami, funkcjami związanymi z audytem i nadzorem.

 9. Wykorzystujemy informacje o Użytkowniku, który wyraził zgodę na takie działania w określonym celu, który nie został wymieniony powyżej.

 10. Jeśli Użytkownik jest osobą (umiejscowioną) w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), zbieramy i przetwarzamy informacje o niej tylko wtedy, gdy mamy do tego podstawy prawne zgodnie z obowiązującymi przepisami UE. Podstawy prawne zależne są od Usług, z których korzysta Użytkownik i sposobu korzystania z nich przez Użytkownika. Oznacza to, że gromadzimy i wykorzystujemy informacje Użytkownika tylko wtedy, gdy: a) potrzebujemy ich do świadczenia Usług Użytkownikowi, w tym do obsługi (świadczenia) Usług, zapewnienia pomocy technicznej klientowi i zindywidualizowanych funkcji oraz do ochrony i bezpieczeństwa usług; b) spełniają one (przesłanki)  prawnie uzasadnionego interesu (który nie jest podporządkowany prawom ochrony danych Użytkownika), takiego jak badania i rozwój, wprowadzanie na rynek i promowanie Usług oraz ochrona naszych praw i interesów prawnych; c) wyraża on zgodę na takie działanie w określonym celu; lub d) musimy przetworzyć dane Użytkownika w celu spełnienia zobowiązania prawnego.

 11. Jeśli Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystywanie przez nas informacji o sobie w określonym celu, ma on prawo zmienić zdanie w dowolnym momencie, ale nie wpłynie to na przetwarzanie, które już miało miejsce. W przypadku korzystania z informacji Użytkownika, ponieważ my lub osoba trzecia ma w tym zakresie prawnie uzasadniony interes, Użytkownik ma prawo sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu, jednak w niektórych przypadkach może to oznaczać, że Użytkownik nie będzie już korzystał z Usług.

 

 1. Udostępnianie informacji

 

 1. Do świadczenia naszych Usług używamy narzędzi współpracy. Oznacza to udostępnianie informacji za pośrednictwem Usług i niektórym osobom trzecim. Udostępniamy informacje, które zbieramy o Użytkowniku w sposób opisany poniżej, w tym w związku z ewentualnym przekazaniem informacji, ale nie zajmujemy się sprzedażą informacji o Użytkowniku reklamodawcom lub innym osobom trzecim.

 2. W trakcie korzystania przez Użytkownika z Usług udostępniamy określone informacje o Użytkownikach innym użytkownikom Usług.

 3. Tworzymy nasze Usługi poprzez pośredniczenie i udostępnianie stronom informacji, które stanowią przedmiot ich wspólnego zainteresowania. Możemy wykorzystać informacje przekazane przez Użytkownika do komunikowania się i udostępniania ich stronom zainteresowanym. Informacje, które udostępniamy są ograniczone do istotnych informacji wyłącznie w celu odpowiedzi na konkretne zapotrzebowanie lub określony cel (dokument zgłoszeniowy /aplikacja). Wszelkie dostępne informacje spełniające to zapotrzebowanie i/lub cel zostaną udostępnione na żądanie i/lub w razie potrzeby. Informacje te mogą zawierać dane kontaktowe, dane osobowe i/lub inne istotne dane. W przypadku gdy stroną zainteresowaną jest klient/pracodawca, udostępnione informacje stają się użyteczne do celów wskazanych przez wnioskodawcę. Wszelkie udostępnianie danych jest zastrzeżone i wyłączane na mocy warunków umownych Elopark. Ochrona niniejszej Polityki prywatności ma zastosowanie wobec informacji, które udostępniamy w takich okolicznościach. Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje przetwarzania danych po ich przejściu w posiadanie zainteresowanej strony, w tym przypadku mają zastosowanie oświadczenia strony zainteresowanej dotyczące Polityki prywatności.

 4. Zarządzane konta i administratorzy: Jeśli Użytkownik rejestruje się lub uzyskuje dostęp do Usług przy użyciu adresu e-mail z domeną, która jest własnością pracodawcy lub organizacji, organizacja ta pragnie założyć konto, a niektóre informacje o Użytkowniku, w tym imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, informacje kontaktowe, treść i wcześniejsze sposoby korzystania z konta Użytkownika mogą stać się dostępne dla administratora danej organizacji i innych użytkowników Usługi mających tę samą domenę. Jeśli Użytkownik jest administratorem określonej witryny lub grupy użytkowników w ramach Usług, możemy udostępniać informacje kontaktowe Użytkownika aktualnym lub wcześniejszym użytkownikom Usług w celu ułatwienia realizacji żądań związanych z Usługami.

 5. Nasze strony internetowe oferują powszechnie dostępne sekcje komentarzy. Należy mieć świadomość, że wszelkie informacje podane na stronach internetowych Elopark w Europie, w tym informacje profilowe związane z kontem, z którego korzysta Użytkownik, mogą być odczytywane, gromadzone i wykorzystywane przez każdego członka społeczeństwa, który uzyskuje dostęp do tych stron internetowych. Posty i określone informacje o profilu Użytkownika mogą pozostać nawet po zakończeniu użytkowania konta. Zachęcamy do rozważenia wrażliwości wszelkich informacji wprowadzonych w ramach tych Usług. Aby zwrócić się z prośbą o usunięcie informacji Użytkownika z publicznie dostępnych stron internetowych obsługiwanych przez nas, prosimy o kontakt z nami, jak podano poniżej. W niektórych przypadkach nie będzie możliwe usunięcie informacji Użytkownika, w takiej sytuacji poinformujemy Użytkownika o braku takiej możliwości i podamy przyczynę tego stanu.

 6. Udostępniamy informacje osobom trzecim, które pomagają nam świadczyć, dostarczać, ulepszać, integrować, dostosowywać, sprzedawać nasze Usługi i udzielać wsparcia w tym zakresie.

 7. Współpracujemy z zewnętrznymi dostawcami usług, aby zapewnić sobie tworzenie stron internetowych i aplikacji, hosting, utrzymanie, tworzenie kopii zapasowych, przechowywanie, infrastrukturę wirtualną, przetwarzanie płatności, analizę i inne usługi, które mogą wymagać od nich dostępu do informacji o Użytkowniku lub korzystania z tych informacji. Jeśli dostawca usług musi uzyskać dostęp do informacji o Użytkownikach w celu świadczenia usług w naszym imieniu, robi to zgodnie ze ścisłą instrukcją od nas, w tym - zgodnie z zasadami i procedurami chroniącymi informacje Użytkownika.

 8. Współpracujemy z osobami trzecimi, które świadczą usługi doradcze, sprzedażowe i techniczne, aby dostarczać i wdrażać rozwiązania dla klientów dotyczące Usług. Możemy udostępniać informacje dotyczące Użytkownika osobom trzecim w związku z ich Usługami, takimi jak pomoc w rozliczeniach i windykacji należności, w celu zapewnienia pomocy technicznej oraz adaptacji w ramach lokalizacji. Możemy również udostępniać informacje osobom trzecim, jeśli Użytkownik wyraził na to zgodę.

 9. Użytkownik, administrator lub inni użytkownicy Usług mogą zdecydować się na dodanie nowej funkcjonalności lub zmianę zachowania Usług poprzez zainstalowanie aplikacji innych firm w obrębie Usług. W ten sposób aplikacje innych firm mogą uzyskać dostęp do konta Użytkownika i informacji o Użytkowniku, takich jak jego imię i nazwisko oraz adres e-mail, a także do dowolnej treści, która będzie wykorzystana w związku z tymi aplikacjami. Jeśli Użytkownik jest osobą kontaktową ds. technicznych lub rozliczeniowych wymienioną w ramach konta, udostępniamy jego dane dostawcy aplikacji innej firmy podczas instalacji. Zasady i procedury dotyczące aplikacji innych firm nie są przez nas kontrolowane, a niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje sposobów wykorzystania informacji Użytkownika przez aplikacje innych firm. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami ochrony prywatności osób trzecich przed połączeniem się z ich aplikacjami lub usługami lub korzystaniem z nich, aby dowiedzieć się więcej o ich praktykach w zakresie ochrony prywatności i postępowania z informacjami. Jeśli Użytkownik jest przeciwny udostępnianiu informacji o Użytkowniku na stronach zewnętrznych, należy odinstalować aplikację.

 10. Usługi mogą zawierać linki, które przekierują Użytkownika do innych witryn internetowych lub serwisów/usług, których zasady ochrony prywatności mogą różnić się od naszych. W przypadku przesyłania informacji do którejkolwiek z tych stron zewnętrznych informacje Użytkownika podlegają ich zasadom ochrony prywatności, a nie naszym. Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej przez Użytkownika strony internetowej.

 11. Usługi mogą zawierać linki, które przekierowują Użytkownika do innych witryn internetowych lub serwisów/usług, których zasady ochrony prywatności mogą różnić się od naszych. Korzystanie przez Użytkownika z informacji i wszelkie informacje przekazane przez Użytkownika stronom zewnętrznym podlegają ich zasadom ochrony prywatności, a nie naszym.

 12. Niektóre z naszych Usług zawierają widżety i funkcje serwisów społecznościowych, takie jak przycisk ,,publikowanie/udostępnianie na Facebooku. Widżety i funkcje zbierają adres IP Użytkownika ze strony, którą odwiedza w ramach korzystania z Usług i mogą ustawić plik cookie, aby umożliwić prawidłowe działanie funkcji. Widżety i funkcje mediów społecznościowych są obsługiwane przez osoby trzecie lub bezpośrednio w ramach naszych Usług. Interakcje Użytkownika z tymi funkcjami są regulowane przez politykę prywatności firmy, która je dostarcza.

 13. Udostępniamy informacje o Użytkowniku osobom trzecim, gdy wyrazi on na to zgodę, np.: często prezentujemy osobiste opinie zadowolonych klientów na naszych powszechnie dostępnych stronach internetowych. Za zgodą Użytkownika możemy umieścić jego imię i nazwisko obok opinii.

 14. W wyjątkowych okolicznościach możemy udostępniać informacje o Użytkownikach osobom trzecim, jeśli uznamy, że udostępnianie informacji jest w uzasadniony sposób konieczne do: a) przestrzegania obowiązujących przepisów, regulacji, procesów prawnych lub żądań władz, w tym  - w zakresie spełnienia krajowych wymogów bezpieczeństwa, b) realizacji naszych umów, zasad i warunków świadczenia usług, (c) ochrony bezpieczeństwa lub integralności naszych produktów i usług, (d) ochrony Elopark, naszych klientów lub społeczeństwa przed doznaniem szkody lub krzywdy lub niezgodnymi z prawem działaniami.

 15. Możemy udostępniać lub przekazywać informacje, które zbieramy na mocy niniejszej Polityki prywatności w związku z fuzją, sprzedażą aktywów firmy, finansowaniem lub nabyciem całości lub części naszego przedsiębiorstwa innej firmie. Użytkownik zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną i/lub za pomocą widocznego i wyraźnego powiadomienia o Usługach, jeśli transakcja dojdzie do skutku, a także o wszelkich możliwych opcjach Użytkownika dotyczących informacji Użytkownika.

 

 

 1. Przechowywanie informacji

 

 1. Czas zachowania zbieranych przez nas informacji o Użytkowniku zależy od rodzaju informacji, zgodnie z wytycznymi poniżej. Po upływie tego czasu usuwamy lub anonimizujemy dane Użytkownika lub, jeśli nie jest to możliwe (np. ponieważ informacje zostały zapisane w archiwach kopii zapasowych), będziemy bezpiecznie przechowywać te dane i izolować je od wszelkich dalszych zastosowań do czasu uzyskania możliwości usunięcia danych.

 2. Zachowujemy informacje o koncie tak długo, jak długo jest ono aktywne, a następnie przez uzasadniony okres, w przypadku ponownego aktywowania Usług. Zachowujemy również niektóre informacje Użytkownika niezbędne do spełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozwiązywania sporów, realizacji naszych umów, wspierania działalności biznesowej oraz dalszego rozwoju i ulepszania naszych Usług. Jeśli przechowujemy informacje na potrzeby ulepszania i rozwoju Usług, podejmujemy kroki w celu wyeliminowania informacji, które bezpośrednio identyfikują Użytkownika, a informacje te wykorzystujemy wyłącznie w celu poznania zbiorczych spostrzeżeń dotyczących korzystania z naszych Usług, a nie w celu szczegółowej analizy osobowych cech Użytkownika.

 3. Jeśli konto Użytkownika jest nieaktywne lub wyłączone, niektóre informacje o Użytkowniku i treści, które udostępnił, mogą pozostać by umożliwić innym użytkownikom pełne korzystanie z Usług.

 4. Jeśli Usługi są udostępniane Użytkownikowi za pośrednictwem organizacji, przechowujemy dane Użytkownika tak długo, jak wymaga tego administrator konta Użytkownika. 

 5. Jeśli Użytkownik zdecydował się na otrzymywanie od nas wiadomości e-mail z materiałami marketingowymi, przechowujemy informacje o jego preferencjach marketingowych przez uzasadniony okres czasu od dnia, w którym ostatnio wyraził zainteresowanie naszymi Usługami, np. od momentu, kiedy ostatnio otworzył e-mail od nas lub zaprzestał korzystania z naszych Usług. Przechowujemy informacje pochodzące z plików cookie i innych technologii śledzenia przez uzasadniony okres czasu od dnia utworzenia takich informacji.

 

 1. Dostęp do informacji

 

 1. Użytkownik ma do dyspozycji pewne opcje dotyczące własnych informacji. Poniżej znajduje się podsumowanie tych opcji, sposobu ich realizacji i wszelkich ograniczeń.

 2. Użytkownik ma prawo żądać uzyskania kopii swoich informacji, sprzeciwić się wykorzystaniu przez nas swoich informacji (w tym w celach marketingowych), zażądać usunięcia lub ograniczenia swoich informacji lub zażądać uzyskania informacji w ustrukturyzowanej formie elektronicznej. Poniżej opisujemy narzędzia i procesy tworzenia tych żądań. Niektóre z tych opcji można zrealizować, logując się do Usług i korzystając z ustawień dostępnych w Usługach lub na koncie Użytkownika. W przypadku gdy Usługami zarządza administrator zamiast Użytkownika (zob. ,,Powiadomienie dla użytkowników końcowych" poniżej), konieczne może być najpierw skontaktowanie się z administratorem w celu uzyskania pomocy w związku z żądaniami Użytkownika. W przypadku wszystkich innych żądań można skontaktować się z nami zgodnie z sekcją ,,Skontaktuj się z nami" poniżej, aby zwrócić się o uzyskanie pomocy.

 3. Żądanie i wybory dokonane przez Użytkownika mogą być ograniczone w niektórych przypadkach, np.: jeśli spełnienie żądania Użytkownika ujawni informacje o innej osobie lub jeśli poprosimy Użytkownika o usunięcie informacji, które my lub administrator Użytkownika możemy zachować zgodnie z prawem lub mając istotne uzasadnione prawnie interesy. W przypadku, gdy Użytkownik poprosił nas o udostępnienie danych osobom trzecim, np.: poprzez zainstalowanie aplikacji innych firm, będzie musiał skontaktować się bezpośrednio z tymi dostawcami usług zewnętrznych, aby usunąć lub w inny sposób ograniczyć dostęp do danych Użytkownika. W przypadku nierozwianych wątpliwości Użytkownikowi może przysługiwać prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych w kraju zamieszkania, kraju zatrudnienia lub w kraju, w którym uzna on, że miało miejsce naruszenie jego praw.

 4. Nasze Usługi i powiązana z nimi dokumentacja umożliwiają dostęp do określonych informacji o Użytkownikach i ich aktualizację z poziomu Usług, np.: można uzyskać dostęp do informacji o profilu z konta i wyszukiwać treści zawierające informacje o Użytkowniku za pomocą słów kluczowych w ramach Usługi. Informacje o profilu można aktualizować w ustawieniach profilu i modyfikować treść zawierającą informacje o Użytkowniku za pomocą narzędzi edycji powiązanych z tą treścią.

 5. Jeśli Użytkownik nie chce już korzystać z naszych Usług, Użytkownik lub administrator może dezaktywować swoje konto prowadzone w ramach Usług.  Jeśli Użytkownik może dezaktywować własne konto, to opcja ta jest dostępna w ustawieniach konta Użytkownika. W przeciwnym razie, prosimy o kontakt z administratorem. Jeśli Użytkownik jest administratorem i nie może dezaktywować konta za pomocą ustawień administratora, należy skontaktować się z bok@parkingi.pl. Należy pamiętać, że dezaktywacja konta nie powoduje usunięcia informacji o Użytkowniku. Informacje o Użytkowniku pozostają widoczne dla innych użytkowników Usług w oparciu o wcześniejsze korzystanie z Usług. Więcej informacji na temat usuwania informacji można znaleźć poniżej.

 6. Nasze Usługi i powiązana z nimi dokumentacja umożliwiają dostęp do określonych informacji o Użytkownikach i ich aktualizację z poziomu Usługi, np.: można usunąć treść zawierającą informacje o Użytkowniku za pomocą narzędzi wyszukiwania i edycji słów kluczowych powiązanych z tą treścią, a także usunąć określone informacje o profilu w ustawieniach profilu Użytkownika. Należy jednak pamiętać, że zachowanie pewnych informacji w celu prowadzenia dokumentacji, zakończenia transakcji lub spełnienia naszych zobowiązań prawnych może być konieczne.

 7. W niektórych przypadkach Użytkownik może zwrócić się do nas z prośbą o zablokowanie dostępu, zaprzestanie przechowywania, wykorzystywania i przetwarzania informacji Użytkownika w inny sposób, jeżeli uzna, że nie mamy do tego odpowiednich praw, np.: jeśli Użytkownik uzna, że konto Usług zostało utworzone dla Użytkownika bez jego zgody lub Użytkownik nie jest już aktywnym użytkownikiem, może on zwrócić się do nas z prośbą o usunięcie jego konta zgodnie z zasadami niniejszej Polityki. Jeśli Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie swoich informacji w ograniczonym zakresie, można się z nami skontaktować w celu wycofania tej zgody, ale nie wpłynie to na przetwarzanie informacji, które miało miejsce w tym czasie. Można także wycofać zgodę na korzystanie przez nas z informacji Użytkownika w celach marketingowych, kontaktując się z nami, zgodnie z poniższymi informacjami. W związku ze złożeniem takiego żądania możemy potrzebować czasu na jego zbadanie i realizację. W przypadku opóźnienia lub sporu dotyczącego rozstrzygnięcia, czy mamy prawo do dalszego korzystania z informacji Użytkownika, ograniczymy dalsze korzystanie z jego informacji do momentu rozpatrzenia żądania lub rozstrzygnięcia sporu, pod warunkiem, że administrator nie wniesie sprzeciwu (w stosownych przypadkach).

 8. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od nas komunikatów o charakterze informacyjnym i/lub marketingowym, korzystając z linku rezygnacji z subskrypcji dostępnego w każdej wiadomości e-mail lub kontaktując się z nami w sposób przedstawiony poniżej w celu usunięcia danych kontaktowych Użytkownika z naszej listy promocyjnej lub z bazy danych rejestracji. Nawet po rezygnacji z otrzymywania od nas wiadomości, Użytkownik nadal będzie otrzymywać od nas wiadomości transakcyjne dotyczące naszych Usług. Użytkownik może zrezygnować z niektórych powiadomień w ustawieniach konta. 

 9. Przenoszenie danych to możliwość uzyskania niektórych informacji Użytkownika w formacie, który można przenieść od jednego dostawcy usług do innego (na przykład w przypadku przeniesienia numeru telefonu komórkowego do innego operatora). W zależności od kontekstu, dotyczy to niektórych informacji Użytkownika, ale nie wszystkich. W przypadku żądania udostępnienia informacji, udostępnimy Państwu plik elektroniczny zawierający podstawowe informacje o koncie oraz informacje utworzone przez Użytkownika w przestrzeni, nad którą ma on wyłączną kontrolę.

 

 

 1. Pozostałe informacje dotyczące prywatności

 1. Nasze Usługi są przeznaczone do użytku np. przez osoby poszukujące usług rezerwacyjnych. W przypadku gdy nasze Usługi są udostępniane Użytkownikowi za pośrednictwem organizacji, organizacja ta jest administratorem Usług i jest odpowiedzialna za konta i/lub witryny Usług (serwisów), nad którymi sprawuje kontrolę. W takim przypadku należy kierować pytania dotyczące prywatności danych do administratora, ponieważ korzystanie z usług podlega zasadom danej organizacji.  Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności i bezpieczeństwa stosowane przez organizację administratora, które mogą różnić się od niniejszych zasad (Polityki).

 2. Administratorzy mogą:

 1. wymagać od Użytkownika zresetowania hasła do konta;

 2. ograniczyć, zawiesić lub zablokować  dostęp do Usług;

 3. uzyskać  dostęp do informacji w ramach konta i na temat konta;

 4. uzyskać dostęp do informacji przechowywanych w ramach konta lub je zachować;

 5. zainstalować lub odinstalować aplikacje innych producentów.

 1. W niektórych przypadkach administratorzy mogą również:

 1. ograniczyć, zawiesić lub zablokować dostęp do konta;

 2. zmienić adres e-mail powiązany z kontem;

 3. zmienić informacje, w tym informacje o profilu;

 4. ograniczyć możliwości edycji, ograniczania, modyfikacji lub usuwania informacji.

 1. Nawet jeśli nasze Usługi nie są obecnie administrowane przez organizację, jeśli w celu uzyskania dostępu do naszych Usług Użytkownik korzysta z adresu e-mail dostarczonego przez organizację (np. służbowy adres e-mail), wówczas właściciel domeny powiązanej z adresem e-mail Użytkownika (np. pracodawca Użytkownika) może zapewnić kontrolę administracyjną nad kontem.

 2. Usługi nie są przeznaczone dla osób poniżej 18 roku życia. Nie zbieramy świadomie danych osobowych osób w wieku poniżej 18 roku życia. Jeśli podejmiemy informację, że osoba poniżej 18 roku życia przekazała nam swoje dane osobowe, podejmiemy kroki w celu ich usunięcia. Jeśli posiadają Państwo wiedzę, że dana osoba przekazała nam dane osobowe, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem naszych stron kontaktowych.

 3. Okresowo możemy zmieniać niniejszą Politykę prywatności. Na niniejszej stronie zostaną umieszczone wszelkie zmiany dotyczące zasad ochrony prywatności, a jeśli zmiany te będą znaczące, zamieścimy bardziej widoczne powiadomienie, dodając je na stronach głównych Usług, ekranach logowania lub wysyłając powiadomienie pocztą elektroniczną. Zachęcamy Użytkownika do zapoznania się z naszą Polityką prywatności za każdym razem, gdy korzysta on z Usług, aby uzyskać bieżące informacje o naszych praktykach informacyjnych i sposobach wspierania ochrony prywatności przez Użytkownika.

 4. W przypadku braku zgody Użytkownika na zmiany dotyczące niniejszej Polityki prywatności, należy zaprzestać korzystania z Usług i dezaktywować konto/ konta, zgodnie z powyższym opisem.

What Customers Say About Our Parkings